.

Privacy statement


Daimler waardeert uw bezoek aan onze website en dankt u voor uw interesse in onze producten. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en we houden hiermee bij al onze activiteiten rekening. We verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke afdeling is gevestigd. Ons beleid met betrekking tot de bescherming van gegevens is voor het overige gebaseerd op de voor Daimler geldende richtlijn aangaande gegevensbescherming.


Daimler richtlijn aangaande gegevensbescherming
Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens niet geldt.


Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens en doelbinding.
Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, voor klantadministratie, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden uitsluitend voor zover nodig.
Persoonlijke gegevens worden alleen in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften overgedragen aan overheidsinstellingen en instanties. Onze medewerkers, agenturen en dealers moeten zich houden aan onze geheimhoudingsovereenkomst.


Export controle maatregelen.
Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. is onderdeel van een wereldwijd opererend concern (Daimler A.G.) en houdt zich bezig met internationale handel waarbij geleverd wordt aan klanten over de hele wereld. In het kader van onze algemene zakelijke transacties en bedrijfsvoering voeren wij export controle maatregelen uit ten aanzien van alle partijen met wie wij, direct dan wel indirect, zaken doen, en/of ten aanzien van partijen die (eind)gebruiker van onze producten of diensten zijn zoals klanten, eindgebruikers, begunstigden, agenten, dealers, zakenpartners, licentiehouders, consultants, sollicitanten, medewerkers etc.Deze export controle maatregelen zijn gebaseerd op toepasselijke regelgeving van de VN, de EU, de VS en andere landen of internationale organisaties. Teneinde aan de voornoemde regelgeving te voldoen controleren en verifiëren wij regelmatig relevante bedrijfsgegevens, inclusief persoonsgegevens, met algemeen toegankelijke (internationale) sanctielijsten van voornoemde organisaties of landen. Mercedes-Benz Cars Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sanctielijsten.


Newsletter.
Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op newsletters. De gegevens die worden verstrekt bij de aanmelding voor een newsletter worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt om de newsletter toe te sturen. U kunt op elk gewenst moment het abonnement van een newsletter opzeggen met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de newsletter.


Service voor 'single sign-on' van Daimler AG.
Met de service voor 'single sign-on' van Daimler AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Daimler en haar merken. U vindt de gebruiksvoorwaarden van de service voor 'single sign-on' van Daimler AG hier:

Gebruiksvoorwaarden service voor 'single sign-on' van Daimler AG


Social plugins.
Daimler maakt gebruik van social plugins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken worden gestuurd. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijdert. Meer informatie over cookies vindt u in onze opmerkingen over cookies.


Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u vervolgens andere Daimler websites bezoekt, kan het sociale netwerk dit pas koppelen nadat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd. Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert. We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plugins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.


Cookies.
Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.
Evaluatie van gebruiksgegevens en informatie op basis van interesse.
Om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen, maken we gebruik van Adobe Omniture-producten. Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.


Om u op Mercedes-Benz websites van Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH, alsmede van erkende verkoop- en servicepartners (hierna gezamenlijk aangeduid als , 'Mercedes-Benz websites') op uw interesses, wensen en eisen afgestemde content te kunnen laten zien, maken wij gebruik van zogenaamde retargeting-technologieën. Hierbij wordt uw interesse voor onze producten en services in cookies vastgelegd. Deze cookies worden bij uw bezoek door Mercedes-Benz websites uitgelezen. Dit gebeurt op basis van anonimiteit, zodat u niet door middel van retargeting kan worden geïdentificeerd.
Als u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt, opslaat en analyseert en op Mercedes-Benz websites ook niet informatie op basis van uw interesses wenst te ontvangen, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verdere bezoeken blokkeren (opt-out).


Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met deze cookie wordt uitsluitend geregistreerd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.


Klik hier om het opt-outcookie in te stellen.
Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting).
Om onze online marketing (zoals reclamebanners) op de websites van onze retargeting-partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick en Vivaki) gerichter op uw interesses, wensen en eisen te kunnen afstemmen, maken wij ook gebruik van zogenoemde retargeting-technologieën. Hierbij wordt uw interesse voor onze producten en services in cookies vastgelegd. Bij het bezoek aan andere, met onze retargeting-partners samenwerkende websites worden deze cookies uitgelezen en gebruikt om op basis van uw interesses informatie te kunnen bieden. Dit gebeurt op basis van anonimiteit, zodat u niet door middel van retargeting kan worden geïdentificeerd.


Als u niet wilt dat Daimler en zijn retargeting-partners gegevens over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren, en reclamebanners op uw interesses afstemmen, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verdere bezoeken blokkeren (opt-out).
Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend geregistreerd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.


U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren


Veiligheid.
Daimler past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.


Inzage en correctie.
U kunt Daimler of de desbetreffende vertegenwoordiging vragen welke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, stellen we u ook in staat de gegevens zelf te bekijken en, indien van toepassing, te verwijderen of aan te passen. Indien er ondanks al onze inspanningen onjuistheden voorkomen in uw gegevens, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.
Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de persoon die binnen ons concern verantwoordelijk is voor de privacy van verstrekte persoonsgegevens. Deze persoon staat samen met zijn team ook ter beschikking bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten.


Verantwoordelijk binnen het concern voor privacy is:
De heer dr. Joachim Rieß
Daimler AGHPC 0518
D-70546 Stuttgart
Duitsland


Inzage en correctie.
Ons bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1028393. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot:


Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
Afdeling CRM
Postbus 2088
3500 GB Utrecht