• Personenwagens
  • Bedrijfswagens
  • Trucks

Privacy Statement

  •  

Privacy Statement

 


De Van Mossel Automotive Groep (Van Mossel) respecteert uw privacy. Van Mossel draagt er zorgt voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring (PDF)

 
Vragen of verzoeken

 Als u vragen of verzoeken heeft over de privacyverklaring van Van Mossel kunt u contact opnemen met:

Van Mossel Automotive Groep
Directeur Operations & Compliance
Biesbosweg 14

5145 PZ WAALWIJK
0416 82 07 41 /


Verantwoordelijk binnen het concern (DPO) voor privacy is:

Mercedes-Benz Group AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Germany

Inzage en correctie.

Ons bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1028393. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot:

Mercedes-Benz Vans Nederland B.V.
Afdeling CRM
Postbus 2088
3500 GB Utrecht
 

Waar bent u naar op zoek?