WLTP - de nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests.

 

Wat is WLTP?
Vanaf 1 september 2017 is met de WLTP een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissiewaarden ingevoerd, waarmee testresultaten worden geleverd die de realiteit dichter benaderen dan de tot nu toe gebruikte NEDC-testcyclus. Bij de nieuwe cyclus vallen de gemeten waarden in de regel hoger uit. De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure en is een testcyclus waarbij de verbruiks- en emissiewaarden van een auto op een rollenbank worden gemeten. De WLTP wordt vanaf 1 september 2017 geleidelijk ingevoerd als vervanging van de NEDC-testcyclus. Vanwege het dynamisch karakter van de WLTP geeft deze nieuwe testcyclus een realistischer beeld dan de vorige procedure.De WLTP kenmerkt zich door duidelijk hogere acceleraties en een wezenlijk dynamischer rijprofiel. De topsnelheid is verhoogd naar 131 km/h, terwijl de gemiddelde snelheid 47 km/h bedraagt.

 

De rijtijd wordt met tien minuten verlengd, en het aandeel van op een rollenbank gesimuleerde ritten op een snelweg wordt ook hoger. Tegelijkertijd worden de tijden dat de auto stilstaat korter. Het gereden traject wordt verdubbeld naar 23 kilometer. De schakeltijden van de auto en de aandrijflijn worden van tevoren berekend. Alle opties die invloed uitoefenen op de dynamiek, rolweerstand of massa van de auto, worden meegenomen in de metingen. Het stroomverbruik van comfortfuncties draagt eveneens bij aan de verhoging van de CO2-waarde. Tijdens de eerste fase van de WLTP-testcyclus wordt uitsluitend een uitzondering gemaakt voor de airconditioning.

 

Met de WLTP moet wereldwijd een bindende standaard worden ingevoerd. De EU-landen lopen daarbij voorop. Het gaat er hierbij om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. Daarnaast zorgt de standaard ervoor dat overheden kunnen toetsen of de uitstoot van koolwaterstof (HC), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx) en partikels binnen de wettelijke grenzen blijft.


Waarom u juist nú uw nieuwe Mercedes-Benz moet kopen?


De Nederlandse overheid heft over alle nieuw verkochte personenauto's BPM. Dit bedrag is verschillend per auto en is gebaseerd op de CO2 uitstoot van de betreffende auto. Met de komst van de nieuwe WLTP test cyclus zal de CO2 uitstoot van de auto opnieuw gemeten worden en deze valt in alle gevallen hoger uit, met als resultaat dat de (BPM-staffel) prijzen van nieuwe auto's per 1 september 2018 tot duizenden euro's zullen gaan stijgen. Alle auto's die tot en met 31 augustus 2018 verkocht én geregistreerd worden en die voldoen aan de NEDC normen, leveren een besparing op van vele duizenden euro's. Deze auto's zijn niet anders en ook niet minder dan een auto die onder WLTP wordt getest, echter wel gunstiger geprijsd.


De hoogte van de nieuwe prijzen weten wij op dit moment nog niet en wij zijn hierin afhankelijk van de Nederlandse overheid. Dit alles heeft ons doen besluiten een hele ruime voorraad Mercedes-Benz modellen aan te leggen welke wij nog vóór de ingang van WLTP kunnen leveren. Naast het prijsvoordeel bieden wij u extra korting op deze auto's. Dit is dus HÉT moment om te beslissen in welke nieuwe Mercedes-Benz u de komende weken de weg op rijdt! kijk voor onze huidige voorraad op www.vanmosselvoorraad.nl/mercedes-benz of klik op onderstaande button


Bekijk onze voorraad

 


 

Waarom is de WLTP testprocedure beter?
De nieuwe WLTP testmethode is zoals hierboven al vermeld ontwikkeld om een realistischer beeld te krijgen van het verbruik en emissie die een voertuig, en in ons geval een Renault uitstoot. Bovendien is de manier waarop binnen de WLTP getest wordt beter dan de NEDC omdat er met meer omstandigheden rekening wordt gehouden. De huidige NEDC testcyclus vindt in een laboratorium plaats en in de WLTP testcyclus wordt ook op de weg getest. Het hiernaast weergegeven filmpje geeft meer duidelijkheid hierover.

 

Wat betekent dit voor u?
Wij willen benadrukken dat de rijprestaties en het echte brandstofverbruik niet worden beïnvloed, onafhankelijk van het gevolgde certificeringsprotocol. Het CO2-niveau en de gegevens over brandstofverbruik die door fabrikanten worden gepubliceerd, zullen ongunstiger lijken op basis van WLTP, maar dat is omdat het nieuwe protocol dichter bij de dagelijkse praktijk ligt.
Eenvoudig gezegd is WLTP nauwkeuriger dan NEDC, maar dat verandert niets aan de prestaties en het verbruik van de auto.

    Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart