Beleidsverklaring Kwaliteits-, arbo- en milieuzorg


Van Mossel MB profileert zich als een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming. Het beleid van Van Mossel MB is erop gericht om kwaliteits-, arbo- en milieuzorg op een hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft Van Mossel MB het kwaliteits- en milieumanagementsysteem voor haar bedrijfsonderdelen opgesteld op basis van ISO 9001 en ISO 14001. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

 

 • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
 • wij opereren vanuit aandacht voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te bieden
 • belanghebbenden krijgen bij ons op transparante wijze inzicht in de effecten van onze bedrijfsvoering op sociaal, ecologisch en economisch gebied
 • wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico's boven andere risico's;
 • wij onderhouden over kwaliteits-, arbo- en milieuzorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • wij denken mee met de klant op het gebied van duurzame en milieubesparende oplossingen;
 • wij nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, door te trachten om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken;
 • wij zorgen ervoor dat alle gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart zijn gebracht en is vooruitstrevend in oplossingen en initiatieven m.b.t. milieuvriendelijk opereren;
 • wij streven naar het voorkomen van ongevallen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
 • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
 • het motto van Van Mossel is: ‘Van Mossel biedt meer dan u verwacht’


De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu begint bij ieder van ons. Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij zorg voor het milieu en hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

 

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

 

Namens de directie van Van Mossel MB, Datum: 9 mei 2018

J.B. Veltman
Directeur

  Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart